Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 15 Май 2013

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на чл.134, ал.9 от Изборния кодекс и Заповед №331 от 11.04.2013 г. на Кмета на община Кърджали, Ви уведомяваме, че в срок до три дни след приключване на изборния ден е необходимо да бъдат премахнати поставените от Вас агитационни материали на определените с горецитираната заповед на Кмета на община Кърджали, места.
При неизпълнение на задължението по чл.134, ал.9 от Изборния кодекс и на основание чл.298 от същия кодекс, ще бъдат наложени глоби на лицата представляващи съответните партии и коалиции от партии в размер от 1000 до 5000 лв.

Надяваме се на Вашето съдействие!
КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: __________П_______
/инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1422 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign