Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ Кърджали отпразнува деня на Европа

 09 Май 2013

Областен информационен център Кърджали се включи в поредица инициативи, посветени на деня на Европа. През целия предходен месец информационният център бе партньор на Областна администрация Кърджали при провеждане на информационна кампания, посветена на 9май. Ученици от различни гимназии и младежки организации гостуваха на центъра и се запознаха с историята на ЕС и визията за бъдеща обединена Европа. На заключителното събитие, проведено на самия празник, екипът на ОИЦ Кърджали бе гост на ОУ“В.Левски“, където експертите изнесоха открит урок, посветен на празника. Ученици и учители участваха с интерес на събитието и получиха множество брошури и материали, посветени на ЕС и СКФ.

ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Прочитания: 1349 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign