Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключва Проекта за взаимодействие при формиране на общински политики

 22 Май 2013

Заключителна пресконференция по проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № А-10-13-22 от 06.12.2011г., бе дадена днес в зала 5 на Бизнес инкубатора. В нея участие взеха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, ръководителят на проекта Сезгин Бекир и координаторът Надежда Цветкова.
„Общата цел на проекта бе да създаде условия за прозрачно формиране, ефективно изпълнение и ефикасен мониторинг на общински политики и мисля, че ние постигнахме това”, подчерта ръководителят му Сезгин Бекир. Той припомни, че проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през юни тази година. Направи и кратък преглед на извършените дейности и постигнатите резултати в периода на изпълнение на проекта. Сред тях проведените обучения и изготвената междинна оценка на Плана за развитие на Община Кърджали за периода 2006 – 2010г. В периода на изпълнение на проекта е направено изследване и анализ на социално- икономическото развитие на общината за периода 2005-2010г. и разработване на SWOT анализ, като изпълнителят “Прайм Консултинг” ООД е разработил и представил четири анализа. Това са анализи на икономическото състояние на община Кърджали за периода 2005 – 2010г. на състоянието на социалната и културната сфера в община Кърджали 2005- 2010г., на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005-2010г. и SWOT – анализ на община Кърджали.
Всички тези документи са качени в сайта на община Кърджали в секция „Актуално” и всеки желаещ може да се запознае с тях, уточни още Сезгин Бекир. Представителите на медиите бяха информиране и че в рамките на тестване на модела за консултиране на политики са били проведени обществено обсъждане на доклада за извръшената междинна оценка на Плана за развитие на община Кърджали, 3 кръгли маси, на които са били представени разработените анализи и модела за мониторинг за изпълнение на политики, конференция на тема “Формиране на общински политики” и изнесен тридневен форум “Консултиране на общински политики”.По проекта е издадена и брошура, която бе предоставена на представителите на медиите днес.
От своя страна кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис каза, че проектът е основополагащ и дава основа за правилно дефиниране на бъдещият общински план за развитие в следващият планов период. По думите му партньорството между заинтересованите страни на местно ниво във всяка една сфера е необходимо условие и е предпоставка за постигане на три цели - точно определяне на приоритетите на общността и предприемане на съответни действия, реализиране и ефективно изпълнение на конкретни политики и повишаване на капацитета на местния човешки ресурс, създаване на по-добри условия за развитие.


 Прочитания: 1482 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign