Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ Кърджали продължава поредицата от изнесени приемни дни

 04 Юни 2013

Мобилният офис на ОИЦ Кърджали гостува в гр.Ардино и гр.Крумовград. Целта на изнесените приемни е да се сведе информацията за СКФ и възможностите за кандидатстване по седемте оперативни програми по-близо до жителите на малките общини на областта. Посетителите задаваха въпроси, свързани с начините на кандидатстване и подаване на проектни предложения, както и с визията на следващия програмен период 2014-2020г. Проведоха се срещи и с представители на общинските администрации, общински съветници и кметове на населени места за обсъждане на общинските и интегрирани планове за развитие.

ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Прочитания: 878 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign