Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

33-ма домашни санитари обслужват 80 нуждаещи се

 05 Юни 2013

На 31 май стартира предоставянето на социалната услуга от Звено за услуги в домашна среда, по проект „Чрез подкрепа към промяна”. Назначени са 33 –ма домашни санитари, които обслужват 80 потребители. За потребителите са изготвени индивидуални планове, оценки на риска, договори за предоставяне на социалните услуги и други. За домашните санитари са изготвени трудови договори, графици за предоставяне на услугите и други документи. Всеки домашен санитар подписва декларация за поверителност на информацията, която става известна за потребителя, по време на предоставяне на услугите.
Офисът на Звено за услуги в домашна среда се намира в сградата на бившият Окръжен съвет до Дома на културата, стая 306. Той е обзаведен със средства по проекта. В него ще работи специалист в социална услуга, назначен по проекта. Специалистът ще бъде в помощ на екипа по организация и управление на проекта и по предоставянето на услугите.
За всеки един от домашните санитари е изготвен месечен работен график с потребителите, който ще обслужва и точния брой часове на предоставяне на услугите. За всеки потребител в зависимост от извършената социална оценка са определени и броят на часовете, които той ще ползва от Звеното за услуги в домашна среда.
Предоставянето на социалната услуга е в срок от 12 месеца и ще продължи до 30 май 2014 година.
Изпълнението на проект „Чрез подкрепа към промяна” започна през февруари тази година. Той е финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” на Оперативна програма развитие на човешките ресурси.


 Прочитания: 931 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign