Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изнесен приемен ден в с.Стремци

 12 Юни 2013

На 13.06.2013г. ще се проведе изнесен приемен ден на ОИЦ Кърджали в с.Стремци. Събитието започва в 9:30 ч. в залата на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“. Посетителите на мобилния офис ще имат възможност да задават въпроси, свързани с европейкото финансиране по седемте оперативни програми. Предвидени са и срещи с представители на образованието, на които ще бъде представена визията на новия програмен период и ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, както и изнесен урок пред ученици, посветен на Европа и младежките инициативи.ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 809 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign