Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 20 Юни 2013

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”


УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
НАПОМНЯМЕ ВИ , ЧЕ НА 30.06.2013г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПЪРВАТА ВНОСКА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

Задълженията си може да платите на касите на дирекция „Местни приходи”, намиращи се на ул.”Деспот Слав” № 1 /над Паспортна служба/ с работно време – 8 30 ч.- 16 30 ч. или по следната банкова сметка в „Търговска банка Д”- Кърджали:
IBAN- BG 09 DEMI 92408400072453, BIC - DEMIBGSF по съответния код за вид плащане:
441400 – патентен данък и лихви
442100- данък върху недвижимите имоти и лихви
442300- данък върху превозните средства и лихви
442400- такса битови отпадъци и лихви
442800 – туристически данък и лихви
Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.
Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения чрез публичните изпълнители на НАП и частни съдебни изпълнители.
Информация за размера на задълженията може да получите на тел.0361/ 6-29-57; 6-15-65.


Дирекция „МЕСТНИ ПРИХОДИ”
 Прочитания: 951 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign