Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Соъбщение

 20 Юни 2013

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /3УПГМЖСВ/– гр.Кърджали


У В Е Д О М Я В А

Гражданите, включени в Окончателните списъци на правоимащите, че право на левова компенсация имат лицата, придобили или започнали изграждане на жилище в срок до 21.11.2013год.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в стая №114, тел.67358 или в стая №511, тел.67361, в сградата на Общинска администрация-Кърджали.


Председател на Местна комисия - инж. Юсеин Ахмед


 Прочитания: 838 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign