Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана

 21 Юни 2013

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на
Обществено обсъждане на цялостния Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Кърджали за периода 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 24 юни 2013 г. (понеделник) от 17:30 ч. в залата на „Бизнес инкубатор” гр. Кърджали, ул. Отец Паисий 12.
Материали относно проектните идеи може да намерите на сайта на Община Кърджали в секция „Актуално”

Надяваме се на Вашето присъствие и активно участие.

С уважение,
инж. Хасан Азис
Кмет на Община Кърджали


 Прочитания: 895 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign