Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 15 Юли 2013

На 16.07.2013г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на десетото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. Предаването е на тема „Нови възможности за финансиране по ОПРКБИ .
Поредицата от 15 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали.
ОИЦ Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1637 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign