Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява

 23 Юли 2013

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ

ОБЯВЯВА на основание чл.68 от Закона за съдебната власт и във връзка с чл.6 от Наредба №1 за съдебните заседатели, процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2014 -2018 г.


Необходими документи за кандидатстване:
1. автобиография;
2. съгласие за кандидатстване - декларация по образец;
3. свидетелство за съдимост;
4. копие от лична карта;
5. копие от диплома за завършено образование;
6. препоръка от Председателя на Окръжен съд – Кърджали /изисква се от лица, които са били съдебни заседатели/.


Допълнителни и специфични изисквания към кандидатите:

Кандидатите трябва да бъдат: български граждани, да са навършили 21 години, но не навършили 65 години към момента на избирането им, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление.


Място и срок за подаване на документите

Адрес: Община Кърджали, бул.”България”№ 41
Общински съвет – Кърджали до Временната комисия за подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2014 -2018 г.
Стая № 305; тел. 67 – 401, 67- 402, 67-403
Краен срок за подаване на документите: 05.09.2013 г.
Подаването на документите се извършва лично

 Прочитания: 1982 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign