Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Дискутираха качеството на питейната вода

 20 Юли 2006

Качеството на питейната вода за населението на община Кърджали бе тема на работна среща, в която участваха зам.-кмета на община Кърджали инж.Митко Синабов, управителя на “ВиК” ООД инж.Славчо Славков, началника на “Експлоатационен район Кърджали “ инж.Веселин Илиев, директора на Дирекция”Здравен контрол” в РИОКОЗ д-р Олга Михайловска. Срещата бе инициирана от кмета инж.Хасан Азис във връзка с излъчени материали по медиите за наднормено съдържание на алуминий в питейната вода на града.
Представителите на РИОКОЗ представиха кратък доклад за качеството на водите за питейни нужди за периода от 1 януари до 15 юли 2006 г., придружен с копия от протоколи и лабораторни изследвания за установяване и контрол на качеството на водата за питейни нужди. Огласени бяха резултатите от изследванията на проби на питейна вода, извършени в лабораторията на Националния център по опазване на общественото здраве, от които става ясно, че съдържанието на остатъчен алуминий е в рамките на допустимите норми и няма основания за притеснения по отношение качеството на питейната вода.
Предоставен бе и отчет за работата на Пречиствателна станция за питейни води – с.Енчец за същия период, в който се посочва режима на работа на съоръженията за пречистване на водата, прилаганата система за контрол на качеството на подаваната за населението вода.
Инж.Митко Синабов благодари на представителите на двете институции за отзивчивостта при обсъждането на такъв важен за обществото проблем като качеството на питейната вода.


 Прочитания: 2478 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign