Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Инж.Хасан Азис: Всеки един проект по европейски програми е в името на Кърджали и кърджалийци

 07 Август 2013

Днес на финална пресконференция бяха представени резултатите от проведените дейности по проект „Мостът – кръстопът на култури” в партньорство с фондация „Младежки център КРЪГ”, чиято цел бе да насърчи новаторството на хората чрез участие в нов тип културни събития, изпълнявани на нетрадиционни публични пространства.„Всеки един проект по европейски програми е важен за нас и е в името на Кърджали и кърджалийци", коментира кметът инж. Хасан Азис. Културите събития бяха проведени равномерно в две години от 22 септември 2012 г. до 28 юни 2013 г. в следната последователност „Ден на музика”, „Ден на фотографията”, „Ден на приказката” и Уйкенд фестивал Мостът”- лайв концепция.„Проектът бе насочен най –вече към младите хора, които представиха своите таланти чрез музика, песни, рисунки и фотографии, те не само участваха като зрители, но и бяха съавтори на събитията. Желанието ни е част от тях да бъдат включени и занапред в културната програма на общината”, обясни зам.-кметът Елисавета Кехайова. Състоялите се събития са представени във виртуален гайд на тема ”Кърджали през очите на изкуството”. По иновативен начин виртуалната разходка разказва за най – интересните срещи, тя дава нов прочит на градските пространства в картини, текст и звук. Проектът е на стойност 357 000 лв. като размерът на безвъмездната финансова помощ съставлява 95% о от общите допустими разходи по проекта. Осигуреното оборудване и обзавеждане като озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани, витрини, ще послужи и за нови културни прояви в общината през следващите години. Проектът „Мостът – кръстопът на култури”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/033, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Прочитания: 1980 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign