Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 19 Август 2013

На 24.07.2013г. между община Кърджали и Агенцията по заетостта беше сключен договор за изпълнение на проект „Подкрепа за заетост”. От 29.07.2013г. започнаха работа 70 безработни лица, назначени в 48 кметства, на длъжност „земекопач”. От 01.08.2013г. в продължение на 5 работни дни всички преминаха обучение по ключова компетентност 5. Обучители на наетите лица бяха 7 наставника, определени от община Кърджали. Основната цел на обучението беше да се повиши мотивацията за работа, уменията за работа в екип, уменията за планиране на времето и уменията за работа при стрес. Всички назначени работници преминаха успешно курса. В последния ден от обучението бяха връчени сертификати. В началото на м.септември ще се проведе още едно пет – дневно обучение, което ще даде знания на работниците за конкретното работно място и работните им задължения по длъжностна характеристика.

Още снимки
 Прочитания: 1614 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign