Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кръгла маса на тема „Научени уроци“ организира ОИЦ-Кърджали

 01 Октомври 2013

Днес от 13.00 часа в залата на Бизнес инкубатор-Кърджали ще се проведе кръгла маса с бенефициенти по оперативните програми по националната инициатива „Научени уроци“. Целта на кампанията е да се подобрят процедурите за изпълнение на проекти, финансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд. Предложенията ще бъдат обобщени и предоставени на управляващите органи на оперативните програми на заключителна среща през месец ноември.

Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1249 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign