Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 01 Октомври 2013

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ДИРЕКЦИЯ”МЕСТНИ ПРИХОДИ”

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
НАПОМНЯМЕ ВИ,ЧЕ НА 30.10.2013г.ИЗТИЧА КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ,ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, А НА 31.10.2013г.-СРОКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК


Задълженията си може да платите на касите на дирекция”Местни приходи”,намираща се на ул.”Деспот Слав” № 1/над паспортна служба/ с работно време-8.30ч.-16.40ч.,на касите на ИЗИПЕЙ, по интернет или по следната банкова сметка в
„Търговска банка Д”-Кърджали:
IBAN-BG 09 DEMI 92408400072453,BIC-DEMIBGSF по съответния код за вид плащане:

441400-патентен данък и лихви
442100-данък върху недвижимите имоти и лихви
442300-данък върху превозните средства и лихви
442400-такса битови отпадъци и лихви
442800-туристически данък


Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци,такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.
Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.
Срещу некоректни платци ще бъдат предприети действия,съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения чрез публичните изпълнители на НАП и частни съдебни изпълнители.

След изтичане на сроковете за плащане община Кърджали има намерение да обяви публично имената на длъжниците със задължения над 1000лв.,а на тези със задължения над 5000лв.-включително и размера на задължението.

Информация за размера на задълженията може да получите на тел.0361/6-29-57;
6-15-65.


 Прочитания: 1379 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign