Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха интегрирания воден проект за Кърджали

 01 Октомври 2013

Само след няколко дни – на 3 октомври, ще бъде направена първа копка на един от мегапроектите на Кърджали на стойност от близо 70 милиона лева. Предстоящото изпълнение на проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” бе причината ангажираните страни в изпълнението му да дадат и първата си пресконференция с подробности по темата.
Тя се проведе в сградата на Бизнес инкубатора и в нея участие взеха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, инж. Павел Калистратов - представител на „Обединение ПСОВ АРДА -2013”, изпълнител на „Инженеринг –проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ водопровод и колектор към станцията” и „Обединение „АХРИДОС-2013”, изпълнител на „Извършване на СМР за разширяване и реконструкция на ВиК мрежата на гр. Кърджали”, съгласно договорните условия на FIDIC. В пресконференцията участваха и ръководителя на проекта към община Кърджали инж. Митко Синабов и представителя на асоциираният партньор „ВиК” ООД гр. Кърджали инж. Фахри Мустафа.
Пред присъстващите на пресконференцията медии инж. Хасан Азис сравни проекта с големи инфраструктурни обекти като язовирите, мостовете, кварталите изграждани при неговите предшественици. Той стигна и по-далеч като подчерта, че в предишните сто години подобен обект като интегрираният воден проект на Кърджали не се е строял и вероятно няма да бъде строен в следващите 100.
Градоначалникът очерта и очакваните резултати след реализирането на проекта, а те са прекратяване на изливането на отпадъчни води в р.Арда, постигане на положителен ефект от предотвратяване на рисковете за здравето на жителите чрез изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, осигуряване максимално възможен процент на канализационни услуги, подобряване качеството на повърхностните и подземни води както и на околната среда, намаляване на разходите на водният оператор ВиК и повишаване качеството на живот.
Инж. Азис подчерта още, че след приключването на проекта в близките от десет до двайсет години цената на услугата няма да претърпи особени промени. Според разчетите след приключване на проекта към досега плащаната цена за услугата на ВиК ще бъде прибавена и такса „за пречистване” в размер на 0,60лв.
От казаното пред представителите на медиите стана ясно че проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” стартира на 18 януари т.г. с подписването на договора с ОП „Околна среда 2007-2013”, а трябва да бъде завършен на 18 юли 2015 година.
Дейностите по изграждането на водоснабдителната мрежа предвиждат подмяна на водоснабдителните тръби в отсечки от кварталите „Студен кладенец”, „Веселчане” и „Възрожденци”. Общото изграждане на водоснабдителните тръби е 14, 230 километра като от тях малко над 2 километра ще бъдат реконструирани, а останалите 12 – нови. По отношение на канализацията, разширението и реконструкцията обхващат общо 4 километра и половина.
Ръководителят на проекта инж. Митко Синабов , подчерта, че чрез проекта в Кърджали предстои да бъде изградена една модерна градска пречиствателна станция по немска технология с двата главни довеждащи колектори, като единият е изцяло нов.
„Това са главните канализационни клонове. Освен това голяма част от мрежата на кв. Възрожденци” в частта, която ще бъде изградена в терасите ще създаде условия за продължаване на строителството в квартала и изграждането на нови кооперации в зоната. Именно в зоната на терасите ще бъде изградена изцяло нова водопроводна и канализационна мрежа.”, подчерта инж. Синабов.
В рамките на пресконференцията бе получен и отговора на въпроса разкопани ли ще бъдат улиците на Кърджали през следващите две години, до приключването на проекта. Отговорът бе даден от директора на строителния консорциум Павел Калистратов. По думите му няма да има общо разкопаване, а ще се работи на етапи – улица по улица, клон по клон. Процесът ще бъде последователен и по отношения на отклоненията и асфалтирането. Технологичния процес за завършване на дадена улица ще е около 4 месеца, уточни Калистратов.
Според него това е уникален обект, защото канализацията влиза на 8 метра дълбочина, довеждащият колектор минава под нивото на язовира.

Още снимки
 Прочитания: 1647 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign