Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 02 Октомври 2013

П О К А Н А


Уважаеми жители и гости на гр. Кърджали,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на официална церемония по „Първа копка” за стартиране на строително-монтажни дейности по проект „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, финансиран в рамките на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”.
Церемонията ще се състои на 03.10.2013 г. от 10:00 часа на строителната площадка на обекта, която се намира в кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” /дясно локално платно в участъка между ул. „Сава Филипов” и ул. „Васил Друмев”, пред ресторант „Ориентал”/, гр. Кърджали.

инж. Хасан Азис,
Кмет на Община КърджалиТози документ е създаден в изпълнение на Договор DIR-51011116-C062/18.01.2013 г. „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа” финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и Правителството на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.


 Прочитания: 1382 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign