Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Научени уроци

 02 Октомври 2013

За опростяване и улесняване на процеса по усвояване на евросредства, настояха участниците в проведената вчера в Кърджали кръгла маса, организирана от Областния информационен център. Участниците, бенефициенти на европейски средства имаха възможност да представят добри практики от работата си при изпълнение на проекти по Оперативните програми, както и да дискутират трудностите, с които са се сблъскали.
Срещата се проведе в залата на Бизнес инкубатора, а в нея се включиха 35 представители на бизнеса, администрацията, НПО, образование и здравеопазване. По време на обсъжданията, експерти в различни направления дадоха конкретни предложения, в контекста на „научените уроци” от настоящия програмен период 2007-2013 г.
Гост на кръглата маса беше и кметът инж. Хасан Азис. Той подчерта, че Кърджали е една от водещите общини в страната по брой реализирани проекти и сподели, че и на този ден е открита встъпителна пресконференция по един от най-значимите инфраструктурни проекти в общината, а именно Водният цикъл на града край Арда.
„Факт е, че през следващия планов период, 60 % от ресурса, който се предвижда по Оперативни програми като финансиране ще се реализира от местната власт”, каза още Хасан Азис. Градоначалникът изрази увереност и надежда, че ще бъде обърнато внимание на направените предложения от страна на гражданите, тъй като отговорността по изпълнението на проекти с европейски средства трябва да бъде споделена.
Преди началото на дискусията управителя на ОИЦ в Кърджали Дора Христова представи резултатите от направеното анкетно проучване сред 106 бенефициенти на регионално ниво. Допитването до тях е извършено по електронен път.
Много от участниците на вчерашната дискусия изразиха съгласие с обобщените резултати от анкетата. Според тях е необходима сериозна корекция в сроковете за одобрение, сключване на договор, верификация на плащания и получаване на финансиране, както и спазване на поетите задължения и от двете страни по договора.
Малките общини, читалищата, училищата и НПО срещат големи трудности при финансирането на дейности по проекти.
Представителите на бизнеса предлагат увеличаване на процента на авансово плащане и улесняване на възможностите за банково кредитиране.
За ревизия на закона за обществените поръчки (ЗОП) и процедурите по обжалване се обявиха всички експерти, защото сегашната нормативна уредба поставя под риск реализирането на проектите.
От страна на организаторите на кръглата маса управителя на ОИЦ Кърджали Дора Христова, заяви, че всички предложения, направени по време на дискусията, ще бъдат обобщени в центъра и връчени на вицепремиера Зинаида Златанова, под чиято егида се провежда инициативата „Научени уроци”.
Към тези предложения ще бъдат включени и направените по време на организираната от ОИЦ Кърджали кръгла маса в община Кирково. Там акцентът на дискусията е бил върху проектите на общинските администрации и на тези от сферата на образованието.
Предстои през месец ноември да се проведе национална кръгла маса с Управляващите органи на всички оперативни програми и бенефициенти от цялата страна и там всички направени предложения по време на кръглите маси, организирани в рамките на инициативата „Научени уроци”, също ще бъдат коментирани.
По време на дискусиите ще бъде обсъдена и възможността за прилагане в действие на работещите предложения в Новия програмен период 2014-2020.ОИЦ – Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Още снимки
 Прочитания: 1541 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign