Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Направихме първа копка на Интегрирания воден проект на Кърджали

 03 Октомври 2013

Днес бе даден старт на реализацията на един мегапроект за Кърджали, по мащаб и стойност равен на проекта за Водното огледало. За да направи първа копка на „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, заедно с кмета на общината инж. Хасан Азис, тук пристигна министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007– 2013 г." и е на стойност от близо 70 милиона лева.
В церемонията по първата копка участваха още народните представители Ердинч Хайрула, Мустафа Ахмед, областният управител Бисер Николов, председателят на местния парламент Раиф Мустафа, ръководители и представители на консорциума на строителите, кметове на общини и на населени места, общински съветници и председатели на общински съвети, енорийският свещеник отец Петър, районният мюфтия Бейхан Мехмед, медии, граждани. Ето какво каза пред тях кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис:
„Със започването на този проект, да се наричаме европейски град на България, вече звучи по убедително. Този проект води началото отпреди 7-8 години, когато община Кърджали започва работа по изпълнението му по програма ИСПА. Днес той се реализира по ОП „Околна среда”. Именно с този проект, вече всеки един от нас – и кметът, и областният управител, и народният представител, всеки един жител на община Кърджали, вече убедително могат и трябва да твърдят, че Кърджали е европейският град на България.
През следващите две години всеки един от нас, разбира се и гостите на нашия град, трябва да осъзнаят и проявят максимално разбиране по отношение на всички онези неудобства, които ще ни съпътстват по време на строителството. Бих искал да се обърна към всички с молба да проявят онова добронамерено разбиране, с което са пословични кърджалийци. Още от сега бих искал да се извиня на всички за това, че през следващите години ще бъде трудно. Ще се копае, ще бъде малко прашно, може и кално. Но когато приключи този проект, ние ще можем да кажем, че сме по-отговорни към околната среда, че не замърсяваме нито Водното огледало, нито поречието на река Арда, нито яз. „Студен кладенец”.
След кмета на общината, думата бе дадена на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова:
„Това е един проект, който съдържа в себе си технологични предизвикателства, който има високи цели, което предполага отговорно изпълнение. Нека само след 15 месеца, ние пак се съберем тук и кажем: Изпълнен е проектът. Изпълнени са целите на ЕС, подобрени са екологичните условия на Кърджали, подобрени са условията за живот на кърджалийци. Защото повече от 53 хиляди човека ще усетят ефекта от изпълнението на този проект, над 6000 граждани ще имат достъп до нова канализационна система, над 5000 – достъп до реконструирана канализационна мрежа. Тези цифри, написани така, не значат много, но зад тях стои подобряването на качеството на живот на хората в Кърджали.”
От името на строителите изпълнителният директор на едно от обединенията в консорциума Павел Калистратов обеща, че обектът ще бъде завършен и преди посочения в проекта срок – 18 юли 2015 г.. В същото време той пое ангажимент да съдейства при решаването на всякакви проблеми, които ще съпътстват строителството, дори и да не засягат пряко проекта.
И този път, както на всички или почти всички важни събития за града, на първата копка присъстваха двамата духовни лица – енорийският свещеник отец Петър и районният мюфтия Бейхан Мехмед. „Да бъде водния проект! Амин!”, благословиха те начинанието. След изказванията се премина и към първата копка. Направиха я с кирки и лопати министър Михайлова, кметът Азис и строителят Калистратов. А с по-сериозната копка – тази с багера, отново се ангажира кметът, който „яхна” машината и направи копката с голямата й лопата.

Още снимки
 Прочитания: 1442 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign