Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Открита приемна на ОИЦ-Кърджали в Бойно

 04 Октомври 2013

На 07.10 от 10:00 ч. до 14:00 ч. ОИЦ – Кърджали организира изнесен приемен ден в с. Бойно. Откритата приемна ще бъде в сградата на кметството. Експертите ще представят на посетителите успешни проекти и добри практики, изпълнени в област Кърджали през първия програмен период със средства от СКФ. Мобилният офис ще предоставя и информация за отворените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.


Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1165 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign