Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

 08 Октомври 2013

За трети пореден път Министерството на регионалното развитие стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Информационните дни по проекта „Енергийно обновяване на българските домове” ще се проведат в периода 10-12 октомври 2013 г., както следва:
- 10 и 11 октомври – пред сградата на община Кърджали от 15:00 до 18:30 часа
- 12 октомври – пред сградата на община Кърджали от 10.30 до 14.00 часа

По време на информационната кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещите ще се проведат на:
10 октомври, в залата на Бизнесинкубарор от 17.00 часа
11 октомври, в залата на Бизнесинкубатор от 17.00 часа

Информационната кампания ще се проведе в общо 36 града в периода 10 септември – 23 октомври 2013. Във всеки от тях ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който гражданите ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.
Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв. Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За всяка одобрена сграда собствениците получат финансова помощ до 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност. Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

Допълнителна информация:
Към 04 октомври 2013 г. подадени са 341 заявления за интерес и подкрепа от 32 града. Само в 4 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Търговище. Общо по райони заявленията са: Североизточен район - 39; Северозападен – 17, Северен централен – 33, Югозападен – 37, Югоизточен – 36, Южен централен – 78 и София - 100. Най-много са подадени в гр. София – 100, Пловдив – 28, Благоевград – 20, Варна – 18, Бургас – 18, Смолян – 14, Русе – 14, Стара Загора, Хасково и Добрич – 12.
В Министерството на регионалното развитие са внесени за оценка общо 233 заявления за интерес и подкрепа, останалите са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 198 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяването. Отхвърлените сгради са твърде малко в сравнение с общия брой подадени заявления – само 19. Девет заявления са върнати за коригиране.
Получават се и все повече заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност, като общият им брой до момента е 29. Сключени са 20 споразумения за финансова помощ, първите от които бяха за сгради в София, но вече имаме и в Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Монтана, Кърджали, Смолян и Хасково. Останалите заявления за финансова помощ са в процес на оценка.
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Бенефициент по проекта е дирекция „Обновяване на жилищни сгради“ в Министерството на регионалното развитие.
До момента са проведени две информационни кампании - една през 2012 г. и една през 2013 г. Предстои финална пролетна кампания по проекта през 2014 г. Прочитания: 1272 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign