Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ДЪГА ОТ ДЕТСКИ СВЕТОВЕ

 31 Октомври 2013

Дейностите по проект BG051PO001-4.1.05-0157 „Дъга от детски светове” с бенефициент ОДГ „Дъга” – Кърджали продължавата с много положителни емоции и през новата учебна година. От средата на месец септември петте клуба по интереси сформирани по проекта: клуб „Приятели на театъра”, клуб „Заедно да пеем и танцуваме”, клуб „Палитра”, клуб „Обичам природата” и клуб „Знам и мога” започнаха отново работа с децата от детската градина. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 и Европейски социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”. На 21 октомври децата с помощта на родители и учители научиха за обичаите, свързани с празника Байрам – за смисъла на празника и молитвата, за разпределянето на курбана, за искането на прошка или целуването на ръка и разбира се за символите на празника, които най-много радват децата – баклавата, мекиците и бонбоните. И като на всеки празник, и на този, имаше традиционни музика и танци, изпълнени от децата от клуб „Заедно да пеем и танцуваме”. Родители се бяха подготвили и с типични за празника ястия, които всички с удоволствие опитаха. Децата от клуб „Знам и мога” се включиха в приказния детски празник по случай Деня на Кърджали на 22 октомври. Те участваха в състезание, в което бързо и без да се затруднят подредиха буквичките, с които изразиха любовта си към своя град Кърджали. На 25 октомври, отново като част от дейностите по проект BG051PO001-4.1.05-0157 „Дъга от детски светове”, деца от детската градина и техните учители посетиха Етнографски ареален комплекс – гр. Златоград. Всички разгледаха с голям интерес историко-етнографската музейна експозиция и различните занаятчийски работилници, където видяха произведения и демонстрации на традиционни занаяти – тъкач, гайтанджия, терзия, грънчар и др. След обяд децата се отдадоха на игри под лъчите на усмихнатото октомврийско слънце в градския парк на Златоград. В края на еднодневната екскурзия всяко дете участник в нея получи малък сувенир за спомен от град Златоград.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОДГ „Дъга” - Кърджали носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.”


Инвестира във вашето бъдеще!

Още снимки
 Прочитания: 1584 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign