Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започна общественото обсъждане на Бюджет 2014

 03 Декември 2013


Започна общественото обсъждане на Бюджет 2014 на община Кърджали. Снощи в Бизнесинкубатора се проведе първата среща, в която участваха председателят на местния парламент Раиф Мустафа, кметът инж.Хасан Азис и всички негови заместници, общински специалисти, общински съветници, представители на НПО.Дискутирани бяха въпроси както от компетенциите на местното самоуправление, така и на централната изпълнителна власт. Преди началото на самото обсъждане главният финансист на общината Валентин Иванов представи рамката на Бюджет 2014 г. и подчерта, че местната администрация не си е позволила да натовари данъчната тежест върху гражданите с увеличаване на местните данъци и такси.
Проектобюджетът за 2014 г.е в размер на 36 475 000 лева.Държавните дейности представляват 65 % от него, а местните формират 35 % от бюджета. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите за тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС. Кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис запозна присъстващите с основните параметри и политики на проекто-бюджета на Община Кърджали за 2014 г.„Бюджет 2014 е бюджет на продължаващите инвестиции, който трябва да осигури реализацията както на започнатите проекти от община Кърджали, така и на спрените от предишното правителство.Това е бюджет, насочен към подобряване техническата, образователната и социалната инфраструктура”, подчерта градоначалникът. Той акцентира на продължаващите дейности по изграждане на Промишлена зона юг и газификацията на областния град като важна предпоставка за привличане на нови инвестиции.
През 2014 ще се разчита на програми, финансирани от европейски фондове.Ще се изпълняват 11 проекта по оперативни програми от ЕС, сред които Интегрирания воден цикъл, Изграждане на парк „Арпезос- Север” III, „Дом за всяко дете”, „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини”, „Перперикон - дом на богове и хора”,”Компетентна ефективна и прозрачна общинска администрация”, проекти, свързани с водоснабдяване на населени места и др., а сумите, които ще се разплащат по тях са за 49 млн. лв.
Програмата за управление на община Кърджали за следващата година е продължение на обосновани, логични и последователни действия за превръщането на Кърджали в модерен, чист, зелен и сигурен град, привлекателен туристически, културен и спортен център на Източните Родопи. През следващите дни предстоят срещи на кмета инж.Хасан Азис, неговите заместници и общински специалисти по населени места и кварталите в Кърджали, а така също и с представители на политически групи в местния парламент. Материали по проекта са публикувани на интернет страницата на Общината-www.kardjali.bg. Предложения по проектобюджет 2014 г .се приемат и на електронния адрес:finkj@mail.bg .В началото на следващата година предстои Проекто- бюджетът за 2014 г. да бъде разгледан и гласуван от общинските съветници на заседание на Общински съвет Кърджали.Още снимки
 Прочитания: 1485 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign