Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ученици от ОУ „П.К. Яворов” дискутираха по темата за бедността, професионалното ориентиране и образованието

 12 Декември 2013

На 11.12.2013 г. в ОУ "П.К.Яворов", гр.Кърджаали се проведе среща на представители на фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" с ученици от седми и осми клас. Срещата бе осъществена по покана на ръководството на училището и "Сдружение инициатива за развитие - Кърджали решава" в рамките на проект "Справедливост за тези, които ни обличат", осъществяван от фондацията. Проектът е три годишен и има за цел да повиши информираността на обществото относно условията на труд в шивашката промишленост в развиващите се страни. Той е средство за преодоляване на културната пропаст между представите за достоен труд в глобалния север и глобалния юг - между Европейските страни и страните от третия свят.

Проектът цели да провокира развитието на по-критично отношение към купуването и консумацията на спортни облекла от страна на крайния потребител, а това се очаква да доведе до по-добри условията на труд на заетите в тази промишленост. Проектът е финансиран от Европейската Комисия и други източници и ще бъде осъществен от екип от партньорски организации от Германия, Словакия, България, Румъния, Обединеното Кралство и Молдова, както и южноамерикански организации от Никарагуа и Ел Салвадор. Водещата организация е немската Christliche Initiative Romero (CIR). Българското участие се осъществява от фондация ДОИТ.
По време на срещата учениците бяха запознати с целите на хилядолетието, с условията на живот и труд в различните страни по света. Учениците изразиха своето мнение за бедността, за начина на живот и труд. Споделиха какво според тях означава да си беден, кои са важните неща, за да живеят хората добре. На учениците бяха раздадени материали, даващи информация за хората, които ни обличат, за цената на техния труд и условията, при които работят.
Проектът СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО НИ ОБЛИЧАТ е насочен най-вече към това да провокира промяна в светогледа и поведенските модели на юноши и възрастните около тях, промяна най-вече свързана с повишено съзнание за човешката цена на висококачествените спортни облекла. Проектът се предвижда да е от полза и за развиващите се и за развитите страни чрез възможността, която предлага да се осъзнаят различията между идеите за трудови права и задължения между тези две групи (потребителите и работната ръка, която произвежда), като по този начин спомага за намаляването на различията, които ги разделят.

Още снимки
 Прочитания: 1521 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign