Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 16 Декември 2013

На 17.12.2013г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на дванадесетото предаване от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
Акцентите в предаването са два. Първият свързан с одобрената от Европейският парламент реформата в Кохезионната политика за периода 2014-2020 година, а вторият с представянето на процедурата за конкурентен подбор на проекти с определен срок на кандидатстване от страна на бизнеса за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.
Поредицата от 15 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали.
ОИЦ Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 941 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign