Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приеха отчета за дейността на Общински съвет за 2013-та

 23 Януари 2014

Само две от решенията на Общински съвет Кърджали са върнати за преразглеждане от областния управител през 2013 година и нито едно не е оспорено от кмета на общината, сочат данните от отчета за дейността на Общински съвет – Кърджали и неговите постоянни комисии за миналата година. Документът бе представен днес на заседанието на Общински съвет Кърджали и бе приет с пълно единодушие.
За дванайсетте месеца на 2013г. Общински съвет Кърджали е провел 10 заседания, 220 са обсъдените и приети решения, като от тях 207 внесени от кмета на общината и 13 от председателя на ОбС и от общински съветници. Около 20 предложения пък са били обсъждани средно на заседание. През отчетния период е актуализирана част от съществуващата нормативна база, приети са две нови наредби, седем програми, девет плана, над 20 отчета, доклади и информации.
Данните сочат още, че двайсет и седем общински съветници не са отсъствали от нито едно заседание на Общински съвет Кърджали през изминалата 2013 година.Само един е допуснал пет отсъствия, като в един от случаите съветникът е уведомил писмено председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини, според чл.24,ал.9 от правилника.
Седем са общинските съветници допуснали по две отсъствия през 2013 година, а шестима са допуснали само по едно, сочи още отчетът.


 Прочитания: 937 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign