Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общината ще кандидатства пред „Красива България” за обновяване на стария Окръжен съвет и ОДК

 23 Януари 2014

Община Кърджали кандидатства с две проектни предложения по проект «Красива България». Това бе одобрено от местния парламент на днешното му заседание. Става дума за обновяване на две сгради в областния център – бившия Окръжен народен съвет и Обединения детски комплекс.
Кандидатстването ще стане по две от мерките на програмата – „Подобряване на обществената среда” и „Подобряване на социалната инфраструктура”.
Община Кърджали има възможност да кандидатства с проектни предположения по Проект «Красива България», Мярка 01: „Подобряване на обществената среда” и Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Проектът „Красива България” 2014 г. подкрепя проекти от градска среда, образователна и социалната инфраструктура, насочени към обновяване на социално значими обекти и се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда по бюджета на Министерство на труда и социалната политика.
Допустими проекти по Мярка 01: „Подобряване на обществената среда в населените места” са строително-ремотни работи или строително-монтажни работи на сгради, предназначени за обслужване в областта на администрацията, културата и изкуството, на транспорта и др. По Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” са допустими строително-ремотни работи или строително-монтажни работи на сгради, предназначени за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и социалните грижи.
Максималната обща стойност на бюджета за конкретен обект, кандидатстващ за финансиране е 300 000 с ДДС. Съфинансиращата вноска на кандидата е минимум 50 %, като бенефициентът получава от проект „Красива България” не повече от 100 000 лв. с ДДС.


 Прочитания: 1285 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign