Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

В Кърджали обсъждат Интегрирания воден проект и изграждането на Пречиствателна станция

 06 Февруари 2014

Граждани, общински експерти, общински съветници и представители на бизнеса обсъдиха намерението на община Кърджали за поемане на дългосрочен дълг по проект„Интегрирания воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа”. На срещата в Бизнесинкубатора присъстваха зам.- кметовете Иван Велев и Юсеин Ахмед, както и гл. инженер Катя Митовска. Обсъждането бе открито от ръководителя на проекта инж. Митко Синабов. Той припомни, че Интегрирания воден проект за Кърджали стартира в началото на месец октомври м. г. и се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.” Представен бе постигнатият напредък до момента по проекта, в това число изградената и реконструирана канализационна и водоснабдителна мрежа, довеждащ водопровод и колектор към ПСОВ.
Главният финансист на общината Валентин Иванов представи подробна информация за източниците на финансиране на проекта и размера на собствения финансов ресурс, който Община Кърджали следва да осигури, максималния размер на дълга, срокове и начини за усвояването, лихвени условия и др. Представен бе източникът на финансиране - "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, както и искания дълг. От изнесените данни стана ясно, че искането е за дългосрочен кредит в размер на 2 100 000 лева за осигуряване на собствено съфинансиране по проекта с поетапно погасяване за срок от 7 години и дългосрочен дълг в размер до 5 220 000 лева за финансиране на допустими и възстановими оперативни разходи с еднократно погасяване. По време на общественото осъждане бяха зададени редица въпроси от присъстващите в залата.Общинският съветник от БСП Милан Миланов обоснова необходимостта от тегленето на двата кредита, което е практика във всички общини, работещи по подобни европейски проекти. Той изтъкна, че новата екоуслуга –пречистване на вода ще се отрази върху общата цена на куб. вода.
„Не можем да си позволим да гласуваме против такъв проект, защото ние никога няма да намерим пари да изградим със собствени средства Пречиствателна станция и затова трябва да се възползваме от възможностите, които дава ЕС”, коментира общинският съветник от ГЕРБ Илиев Илиев, който също повдигна въпроса за новата цена на водата, след приключване на проекта. В края на общественото обсъждане стана ясно, че резултатите от него ще бъдат внесени за раглеждане в ПК на Общински съвет Кърджали. Предстои окончателното решение за поемане на дългосрочен дълг по проект „Интегрирания воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа” да бъде подложено за гласуване на заседание на местния парламент.


Още снимки
 Прочитания: 1686 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign