Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Внедряват мерки за енергийна ефективност в учебните заведения и детски градини

 11 Март 2014

Подобрена енергийна ефективност на сградите на четири детски градини, една ясла и три учебни заведения на територията на община Кърджали, това ще бъде реалният ефект на стартиралият проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения и детски градини в община Кърджали”. След реализацията на проекта ще се подобрят условията на обучение и работа на 1598 деца и ученици, както и на 105 учители и непедагогически персонал, работещи в училищата и детските градини.
Подробностите за проекта бяха изнесени днес от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис на встъпителна пресконференция. Пред представителите на медийте той съобщи, че договора за изпълнението на проекта е подписан през юли 2012 година и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие „2007-2013г., съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие. Общата му стойност на проекта е 2 973 183,37лв., като съфинансирането от страна на Европейският фонд за регионално развитие е 2 489 929,51лв.
Основните дейности по проекта са насочени към извършване на строително –монтажни работи в сградите на детска градина и детска ясла към ОДЗ „Райна княгиня”, ЦДГ „Чайка”, ОДЗ „Максим Горки”, ЦДГ „Снежанка”с. Енчец, СОУ „Йордан Йовков”, ОУ „Христо Смирненски” с. Мост и ОУ „Иван Вазов” с.Широко поле”.
Инж. Азис подчерта, че за отделните сгради са предвидени различни дейности, който да доведат от по-високо ниво на енергийната ефективност, както и различни срокове за изпълнение, от 30 до 120 календарни дни. В по-голямата част от тях е предвидена подмяна на съществуващата дограма и поставяне на топлоизолация на фасадата на сградата. Там където е необходимо ще бъде извършен ремонт и изолация на покривните конструкции както на отводнителни и отоплителни инсталации в сградите.
В резултат на дейностите се очаква да бъдат подобрени около 4 800 квадратни метра разгъната застроена площ образователна инфраструктура, а също спестени 1433,51 мега вата годишно енергия от обновяването на осемте сгради.
По проекта ще бъдат положени 4 050 квадратни метра топлоизолация на покриви и 9 625 квадратни метра топлоизолация на фасадите. Ще бъдат подменени 2 625 квадратни метра дограма с пе ве це такава, инсталирани 10 слънчеви колектора, подменени осветителните тела на сградите и рехабилитирани отоплителни системи и две котелни инсталации.
Фирмите, които ще изпълняват дейностите по проекта са „Меаца” ЕООД, „Саварона” ЕООД , ЕТ „Металик -Иван Михайлов”- Пловдив, ПСГ АД -София. Те ще трябва да положат всички усилия заложеното по проекта да бъде изпълнено в срок до 17 юли 2014 година, когато проекта приключва, каза днес кметът на община Кърджали. Помислено е и за реорганизацията на учебният процес в учебните заведения включени по проекта. В тази връзка вече е направена среща с директорите на детските градини и учебните заведения, за да бъдат осигурени условия за работа на фирмите без да се пречи на учебно –възпитателния процес.


 Прочитания: 1497 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign