Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 25 Март 2014

Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, приканва собственика на незаконно поставената върху общински терен метална конструкция /павилион/, находяща се между сградите на ученически общежития „Родопи” №1 и №2 - гр.Кърджали, до трафопоста, да премахне съоръжението и освободи общинския терен, в срок до 07.04.2014г.
При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, от страна на Община Кърджали ще се осъществи производство по премахване на съоръжението.


Допълнителна информация: Община Кърджали, отдел”УОСП”
тел: 0361/6 73 61; 6 73 59


 Прочитания: 1320 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign