Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха проблемите на децата с противообществени прояви

 21 Септември 2006

Вчера в Обединен детски комплекс се проведе Кръгла маса по проблемите на децата с противообществени прояви и институциите работещи с тях.Дейността е част от проекта “Да успеем заедно”, финансиран от Американската агенция за международно развитие .Проекта е реализиран от “Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава”.
На кръглата маса партньорите по проекта, Областна дирекция полиция,Община Кърджали,Дирекция “Социално подпомагане”, обсъдиха съществуващите проблеми при работата с деца с противообществени прояви и споделиха положителен опит.
Водени от идеята дълготрайно да се обединят усилията на различни специалисти и институции, партньорите подготвиха и подписаха декларация за сътрудничество и взаимодействие,в която заявиха своята готовност за продължаване на съвместната дейност за превенция и пълноценно развитие на децата с противообществени прояви, инициирана от проекта “Да успеем заедно”.
Главната цел на проекта е създаването на условия за ресоциализация на 22 малолетни деца, регистрирани в Детска педагогическа стая в гр.Кърджали и във връзка с това бяха осъществени различни видове дейности.Сред тях са: създаване на партньорски взаимоотношения между Детска педагогическа стая, Отдел за закрила на детето, Обединен детски комплекс, Комисия за борба с противообществените прояви към Община Кърджали и “Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” за работа с деца от различни етноси с противообществени прояви; създаване на условия за ефективно използване на свободното време на 22 деца от различни етноси с противообществени прояви в извънучилищни форми на работа в ОДК – ремонт на спортна зала, оборудване на фитнес зала и закупуване на компютърна техника; групи за спортни дейности (тенис на маса и източни бойни изкуства); група за работа с компютър и интернет.
Във връзка с ресоциализацията на децата от целевата група се проведоха срещи с психолог, социален работник и инспектор детска педагогическа стая.Особенно внимание бе отделено на работата с родителите на проявените деца с цел да участват в решаването на проблемите им.Бяха осъществени различни срещи с Детския и младежки парламент на гр.Кърджали.


 Прочитания: 2712 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign