Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общинският съвет прие отчета на Бюджет 2013, социалистите се въздържаха, ГЕРБ гласува „против”

 27 Март 2014

След близо час разгорещени дебати Общинският съвет в Кърджали прие отчета за Бюджет 2013. За гласуваха 21 човека, против 9 и въздържали се 8. Критики имаше и от ляво и от дясно.
Според социалистите, които гласуваха „въздържали се”, това е изцяло неизпълнен бюджет, особено в частта изпълнение на неданъчни приходи. „Регистрираме бюджет с неразплатени разходи с близо 800 000 лева повече, както и разлики в капиталовия списък, приет в началото на 2013 година”, коментира председателят на групата съветници от БСП Георги Кючуков. Той поиска на следващото заседание да бъде представен разчет за разходването на средствата, събрани от такса смет, така както е прието с решение на Общинския съвет.
Много по-остри в критиките си бяха от групата на ГЕРБ. Според общинския съветник Огнян Иванов още при приемането на бюджет 2013 изкуствено са се раздули приходите, за да има удобни разходи, без да се мисли, че това действие ще натрупа дефицит. По думите му всяко едно подобно действие носи щета, неизпълнение на ангажименти и то във всички дейности на общината. Групата съветници от ГЕРБ гласуваха против приемането на отчета за миналогодишната план-сметка, като основния мотив за това бе голямата задлъжнялост на общината.
От името на групата съветници на ДПС Елван Гюркаш аргументира вота „за” приемането на отчета. Според нея коректният въпрос е не „Защо се стигна дотук?”, а „Кое наложи да бъдат направени тези разходи?”. И на свой ред зададе въпрос към колегите си къде са техните предложения за излизане от кризата.
Кметът инж. Хасан Азис прие критиките по отношение на задлъжнялостта на общината, но обърна внимание и на това, че не може един бюджет да бъде определян като добър или лош само по критерия „задлъжнялост”. Той подчерта, че оценката трябва да бъде комплексна. Според него в оценката трябва да влезе и отношението на общината към работещите в нея.
„През последните три години числеността на общината, въпреки кризата, не е променяна. Няма уволнения нито от администрацията, нито от търговските дружества. Вярно е, не са увеличавани заплатите. Но не е увеличена и данъчната тежест за гражданите. През последните три години общината не е получила нито лев извън субсидията, която й се полага по закон, а са спрени проекти за 10 милиона лева. Реализирани са други проекти, но всички те са по оперативните програми”, коментира инж. Хасан Азис.
По въпроса за миналогодишния бюджет становище изказа и председателят на местния парламент Раиф Мустафа. По думите му общинската администрация трябва да засили контрола по отношение на разходването на общински средства, а при изпълнение на Бюджет 2014 да се активизират ресорните заместник-кметове.


 Прочитания: 1405 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign