Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявяват конкурс за ученици, посветен на Деня на река Арда – 24 септември

 21 Септември 2006

Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”, финансиран от Програма ФАР на Европейския съюз и община Кърджали, обявяват конкурс за ученическо съчинение, рисунка и фотография на тема “Нашата река Арда – източник на живот” за всички ученици в басейна на реката – в области Кърджали, Смолян и Хасково. За участие ще бъдат поканени и общините Киприно, Тригоно, и Виза от Префектура Еврос, Гърция – партньор по Проекта.
Училищата, желаещи да се включат в Конкурса трябва да се свържат с офиса на Проекта на посочените по-долу координати между 16 и 20 октомври 2006 г., за да заявят участие. Всички те ще получат материали за река Арда и Проекта, както и подробни указания за участие за учениците от различните образователни степени. Краен срок за внасяне на Конкурсните творби е 20 ноември. Резултатите ще бъдат обявени не по късно от 23 декември т.г.
Наградният фонд ще бъде сформиран от изпълнителя на Проекта – ARCADIS (Холандия) и от дарения на заинтересовани страни по поречието на реката. Наградите ще бъдат индивидуални и групови – за най-добри творби, както и за класове и училища, участвали в Конкурса с най-много добри работи. Творбите ще участват в изложба, която ще бъде представена на няколко места в района, в София, както и в Александрия - Гърция. Наградите ще бъдат популяризирани чрез местните и национални медии.
24 септември бе обявен за Ден на река Арда през 2004 г., когато Община Кърджали подписа съвместен меморандум с Префектура Еврос, Гърция за общи действия за опазване чистотата на реката. От тогава всяка година Общината и нейните партньори организират дейности и мероприятия за отбелязване на този ден.
Проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда”, изпълняван от януари 2006 до юли 2007 осигурява експертна и техническа помощ за управление качеството на водите в басейна на река Арда. Проектът се изпълнява в сътрудничество с Община Кърджали и се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. ARCADIS (Холандия) изпълнява проекта с екип от около 20 български и чуждестранни специалисти.
Проектът цели да спомогне за интегрираното управление и превенцията на замърсяването в басейна на река Арда, чрез установяване на бизнес партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция чрез осигуряване на техническа помощ при оценката на съществуващото състояние на река Арда и изготвяне на препоръки за подобряване на системите за мониторинг, основаващи се на принципите на Европейската рамкова директива за водите /РДВ/.
Сътрудничеството с всички организации и фирми с интерес към управлението на водите, както и участието на цялата общественост и включването на водоползвателите в този процес са ключови за успеха на Проекта.
Повече информация за конкурса може да се получи от Антоанета Делчева – офис сътрудник и Светлана Аладжем – експерт PR, 0899 817 204
Офиса на проекта се намира в гр.Кърджали, Бул.”България” №41, етаж 2, стая 217, тел: 0361/ 62 952;
е-mail: arda@bbt.bg


 Прочитания: 2021 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign