Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 03 Април 2014

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с възстановяване на пътната настилка в определени пътни участъци след извършени строително-монтажни работи по проект „Интегриранн воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., ДБФП DIR-51011116-C062 от 18.01.2013 г. се ограничава поетапно движението на моторни превозни средства, както следва:

1. За времето от 08:00 часа на 03.04.2014г. до 24:00 часа на 09.04.2014г. - бул. "България" в участъка от кръстовището с ул. "Капитан Петко Войвода" до кръговото кръстовище с "Автогара XXI век";

2. За времето от 08:00 часа на 10.04.2014г. до 24:00 часа на 17.04.2014г. - бул. "България" в участъка от бул. "България" 97 /гараж и сервиз на "Арпезос бус"/ до кръстовището с ул. "Капитан Петко Войвода";

3. За времето от 08:00 часа на 22.04.2014г. до 24:00 часа на 30.04.2014г. - бул. "България" в участъка от "ОЦК" до бул. "България" 97 /гараж и сервиз на "Арпезос бус"/
Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-51011116-C062 „ Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."


 Прочитания: 1442 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign