Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информационни дни

 08 Април 2014

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГР. КЪРЖАЛИ,
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ
По проект «Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа», финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.,
ДБФП DIR-51011116-C062 от 18.01.2013 г.

График на Информационнните дни:
• 09.04.2014 г., място: Бистро „Щастливеца”, кв. Веселчане /в района на блок „Орфей - Запад/ , град Кърджали. Начален час: 17:00 часа;
• 10.04.2014 г., място: Кафетерия „Бислав”, бул. „Христо Ботев”, кв. Възрожденци” /срещу блок „Златен лист”/, град Кърджали. Начален час: 17:00 часа.;
• 11.04.2014 г., място: Заведение „Океан”, бул. „Христо Ботев”, кв. Възрожденци” /в района на блок № 100”/, град Кърджали. Начален час: 17:00 часа.

Ще се радваме на вашето присъствие за да Ви запознаем с дейностите по проекта до момента и предстоящите мероприятия по строително-монтажните работи.

В срещата ще вземат участие представители на:
Община Кърджали, «ВиК» ООД – Кърджали,
ДЗЗД «Обединение Архидос – 2013» - Изпълнител по проекта.

Заповядайте, за да получите отговор на въпросите, които Ви вълнуват!Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-51011116-C062 „ Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."


 Прочитания: 1703 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign