Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започва изграждането на парк “Арпезос-Север” - III етап

 11 Април 2014

Стартира реализирането на Проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север” - III етап и рехабилитация и реконструкция на тротоарите в град Кърджали”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG161PO001/1.4-09/2012/020 от 20.05.2013 г. Той се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд. Общата стойност е 4 512 305.57 лв., съфинансиране от ЕФРР 4 286 690,29 лв., собствен принос на община Кърджали: 225 615,28 лв. Срок за изпълнение на дейностите е 24 месеца.
Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и засилване на ролята му на икономически и социален център, предоставящ достъпна и привлекателна градска среда за своите жители и посетители. Изграждането на III етап на парк “Арпезос-Север” е с обща площ 69 972 кв. м., от които 49 300м2 се финансират с настоящия проект. Това е продължение на вече изградените и въведени в експлоатация I и II етап на парка. Рехабилитацията и реконструкцията на тротоарите от своя страна обновява една от основните артерии в град Кърджали.
Основните дейности, заложени в изграждането на парк “Арпезос – Север”, включват озеленяване, изграждане на алейна мрежа, кътове за спорт, отдих и забавление, паркова ВиК мрежа и автоматизирана поливна система, ел. мрежа, алейно и прожекторно осветление, система за видеонаблюдение.
„С изграждането на третия етап на парк „Арпезос Север” общата площ ще достигне над 130 дка. Така ще имаме най-големия в страната съвременен парк в центъра на града”, коментира кметът инж. Хасан Азис. Той подчерта, че освен последователната политика в социалната сфера и създаване на инфраструктурни съоръжения, общината винаги е залагала и на парковото строителство. Градоначалникът припомни, че общината е успяла да осигури финансиране за първите етапи на проектиране на парка още през 2005 г., което е позволило изработването на идейните проекти. „След Водното огледало паркът се оформя като другата голяма атракция на Кърджали”, подчерта още инж. Азис.
„В новата паркова зона е акцентирано на съоръженията за масов спорт през по –голямата част от денонощието. Ползването им ще бъде безплатно. Предвидени са и уреди за фитнес на открито за възрастни”, обясни ръководителят на проекта главният архитект на общината арх.Петя Назърова.„ В новата част ще има над 170 растителни вида, 600 дървета и над 2000 храсти и цветя”, обясни инж. Анжела Бончева, отговаряща за озеленяването.
Комплексът от спортни игрища и други съоръжения включва малко футболно игрище 45/75 м с осветление за нощна - с настилка от изкуствена трева с вбит кварцов пясък и екофил. С каучукова спортна настилка ще бъдат комбинирано игрище за хандбал и баскетбол с мобилни баскетболни кошове, комбинирано игрище за волейбол и бадмингтон - с трибуни за зрители и мрежа на метална конструкция, две писти за парков кегелбан по специален детайл с канал за връщане на топките и комплекти дървени кегли, пет стационарни тенис маси, вкопано в терена игрище за плажен волейбол с трибуни за зрители дренирано и защитено от отнасяне на пясъка от силен вятър, скейтпарк за младежите. В близост до плажния волейбол е проектирана площадка с комплект от девет стационарни уреда за фитнес - настилка плочи от гумен гранулат и детската площадка е с комбинирани детски съоръжения за трите възрастови детски групи. Стартът на строителните дейности ще бъде даден в началото на май, а обектът трябва да бъде завършен за 24 часа на 20 май 2015 г. Проектант е колектив от „Грийн лайн-Ганчо Бакалов“-София. Изпълнител е консорциум „Арпезос“, в който влизат кърджалийските фирми „Арда строй“, “Караман“ и „Електроизграждане”. „Изграждането на парка ще се изпълнява от местни форми, което означава и по - голяма отговорност пред жителите и гостите на Кърджали”, подчерта кметът инж. Хасан Азис по време на началната пресконференция.
По проекта ще бъда направена рехабилитация на тротоари в района по бул. „България“ , въвеждане на енергоспестяващо улично осветление от кръстовището с ул. „Булаир“ до кръстовището с улица „Отец Паисий“.Още снимки
 Прочитания: 1903 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign