Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Актуализираха финансовата оздравителна програма на „Пазар на производителите Кърджали” ЕАД

 25 Април 2014

С 37 гласа „за” бе приета актуализацията на финансовата оздравителна програма на „Пазар на производителите - Кърджали” ЕАД гр.Кърджали днес на редовното заседание на Общински съвет Кърджали. С решението бе дадено съгласие на Дружеството да извърши необходимите действия по изготвянето и реализацията на идейно-архитектурния проект за строителство и продажба на търговски обекти и офиси, ведно с отстъпено право на строеж в поземлени имоти, собственост на дружеството, както и да извърши продажба на имот - собственост на дружеството, представляващ паркинг за товарни коли и незастроена част.
Първоначално внесеното предложение бе допълнено с още едно, направено по време на продължилия близо час дебат при разглеждане на точката от дневният ред.
Отново с 37 гласа „за” бе решено да се сформира работна група, която да преговаря с банката кредитор на „Пазар на производителите” ЕАД-Кърджали за предоговориране на условията по Договора, така че остатъчната част по кредита да бъде разплатена съобразно финансовите приходи на дружеството. В състава на работната група ще влезнат кметът на община Кърджали, представители на групите общински съветници, съветът на директорите на дружеството и главният финансист на общината.
Общинските съветници не подкрепиха другото направено предложение, с което Съвета на директорите заедно с общинска администрация трябваше да изработят дългосрочна програма за икономическо развитие на дружеството.


 Прочитания: 2044 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign