Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общински конкурс за съвременни танци „Децата на Кърджали танцуват"

 12 Май 2014

Община Кърджали, съвместно с Обединен детски комплекс - гр. Кърджали организират Общински конкурс за съвременни танци „Децата на Кърджали танцуват".
Конкурсът ще се проведе на 17.05.2014г. Той има за цел да открие и подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да даде шанс за творческа изява на деца и младежи, да разшири възможностите за нови контакти на формации и групи.


Регламент и заявка за участие:


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – КЪРДЖАЛИ


ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
„ДЕЦАТА НА КЪРДЖАЛИ ТАНЦУВАТ”
Кърджали - 17 май 2014 г.


ЦЕЛ: Конкурсът има за цел да открие и подкрепи даровитите деца в областта на танцовото изкуство, да даде шанс за творческа изява на значителен брой деца и младежи, да разшири възможностите за нови контакти на формациите и групите.


Р Е Г Л А М Е Н Т

І. ПРАВО НА УЧАСТИЕ: В конкурса могат да участват танцови школи, формации, клубове, студия и групи при ОЦКМД, ОДК, училища, детски градини, читалища, частни школи и др. на територията на община Кърджали.

ІІ. ЖАНРОВА КАТЕГОРИЯ: Конкурсът се провежда в една жанрова категория – СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ / джаз танц, танц модерн, нео класика, танцово шоу и др. без народни и улични танци/.

ІІІ. УЧАСТНИЦИ: В конкурса могат да участват групи включващи от 6 до 12 танцьори. Всяка група може да участва с максимум до 2 танца, като времетраенето на всеки танц да не надвишава 4 минути.

ІV. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: Участниците ще се състезават в четири възрастови групи.
Първа група – до 7 години
Втора група – от 8 до 11 години
Трета група – от 12 до 15 години
Четвърта група – от 16 до 19 години

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
- техника на изпълнението
- оригиналност на хореографията
- артистичност, сценично поведение и костюми
Изпълненията ще се оценяват от компетентно тричленно жури.

VІ. НАГРАДИ: За всяка възрастова група ще се присъдят І, ІІ, ІІІ място и дипломи и поощрителни награди. Всички колективи ще получат грамота за участие.

VІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
1. Не се допускат за участие мини спектакли, балетни постановки, танцови
драматизации и приказки.
2. За всяко изпълнение се използва само запис на CD с добро техническо
качество в аудио формат.
3. Желаещите да участват в конкурса попълват заявка по образец и я
изпращат в ОДК гр.Кърджали в срок до 10 май 2014 г.
4. В заявката за участие задължително се упоменава: име на формацията, име
на ръководителя, възрастова група, имената на танците, времетраене на всеки танц и броя на участниците.
5. Програмата за участие в конкурсния ден ще бъде обявена на колективите
след обработка на заявките. Организаторите си запазват правото да я променят при обективна необходимост.
6. Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на
участниците.
7. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на
членовете на своите състави, за загубени вещи, за злополуки и контузии на изпълнители по време на конкурса.
8. Конкурсът е без такса за участие.
9. Конкурсът ще се проведе в зала №1 на ОДК – гр. Кърджали на 17.05.2014г.
10. Адрес за изпращане на заявките и телефон за допълнителна информация:


гр.Кърджали, 6600
ул.”Полковник Дервингов” № 1
Обединен детски комплекс
за конкурса
тел.: 0361/ 6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bg


Организаторите си запазват правото на документиране и излъчване на конкурса, както и правото на промени в регламента.

***

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
„ДЕЦАТА НА КЪРДЖАЛИ ТАНЦУВАТ”
Кърджали - 17 май 2014 г.


З А Я В К А З А У Ч А С Т И ЕИме на формацията ...........................


Град/село/, училище .............................


Име на ръководителя, телефон...................


Възрастова група....................................


Брой участници..................................


Име на танците ...............................


Времетраене на танците.....................
Заявките изпращайте на адрес:

гр.Кърджали, 6600
ул.”Полковник Дервингов” № 1
Обединен детски комплекс
за конкурса
тел.: 0361/ 6 23 24

или на e-mail: odk_ki@abv.bg


 Прочитания: 1553 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign