Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 09 Май 2014

Календар на информацонни събития
на Областен информационен център - Кърджали

За деня на Европа Областен информацонен център-Кърджали проведе на 08.05.2014г. информацонен ден в зала 232 на ПУ „П. Хилендарски” - филиал „Любен Каравелов” Кърджали - на тема „ Европа и Европейския съюз”.

През месец май 2014 стартират и поредица от 28 информацонни семинари, насочени към различни целеви групи, които ще се проведат в общините в Област Кърджали:

На 10.05.2014 г. в с.Кирково
от 9.30 ч. в залата на хотел „Енчеви” – семинар за представители на местните власти;
от 9.30 ч. в залата на ресторанта на хотел „Енчеви” – семинар за млади хора на възраст от 18 до 35 години;

На 10.05.2014 г. в гр.Крумовград
от 9.30 ч. в зала 1 на Обединен детски комплекс - Крумовград – семинар за предприемачи и собственици на малки и средни предприятия, земеделски производители и животновъди;
от 9.30 ч. в зала 2 на Обединен детски комплекс – Крумовград – семинар, насочен към работещите в сферата на културата, образованието и социалните дейности и представители на неправителствени организации;

На 11.05.2014 г. в с. Кирково
от 9.30 ч. в залата на хотел „Енчеви” – семинар за предприемачи и собственици на малки и средни предприятия, земеделски производители и животновъди;
от 9.30 ч. в залата на ресторанта на хотел „Енчеви” – семинар, насочен към работещите в сферата на културата, образованието и социалните дейности и представители на неправителствени организации.

На 12.05.2014 г. в с. Кирково
от 10.30 ч. в залата на Община Кирково – информационна среща „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период".

Информационните семинари и срещи са част от дейностите по проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”.Проект” Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Прочитания: 1315 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign