Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължават информационните семинари в област Кърджали

 15 Май 2014

През месец май 2014г. стартира поредица от 28 информацонни семинара, които са насочени към различни целеви групи. Те се организират от Областен информационен център гр.Кърджали в седемте общини на област Кърджали.

На 16.05.2014 г. в град Кърджали ще се проведат

от 9.30 ч. в зала 1 на хотел-ресторант „Меаца” – семинар за предприемачи и собственици на малки и средни предприятия, земеделски производители и животновъди;

от 9.30 ч. в зала 2 на хотел-ресторант „Меаца” – семинар за млади хора на възраст от 18 до 35 години

Информационните семинари са част от дейностите по проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”.
Проект” Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Прочитания: 1402 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign