Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приключва общинският проект за компетентна, ефективна и прозрачна администрация

 15 Май 2014

Заключителна пресконференция по проект „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация –Кърджали”, бе дадена вчера в зала №5 на Бизнес инкубатора. В нея участие взеха зам.-кметът на община Кърджали Иван Велев, секретарят Сезгин Бекир и целият екип на проекта, чийто ръководител е Виолета Калоянова.
Пресконференцията бе открита от секретаря на Община Кърджали Сезгин Бекир. В изложението си той подчерта, че това е третият успешен проект на община Кърджали, който се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет”, реализиран на сто процента от заложеното в него.
По думите му тези проекти са допринесли за качественото планиране и програмиране на следващия програмен период до 2020 година, за извършване на необходимите вътрешно реорганизационни промени в структурата на общината и сега за обучението и повишаването на квалификацията на служителите не само на ръководни длъжности, но и в администрацията и кметствата на общината.
Секретарят на община Кърджали Сезгин Бекир благодари на целия екип на проекта от името на ръководството на общината за добре свършената работа.Реалните резултати по проекта тепърва ще се оценят и то най-вече от гражданите на общината, подчерта още Сезгин Бекир.
След встъпителните думи, ръководителя на проекта „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация –Кърджали” Виолета Калоянова направи цялостен преглед на реализираните шест основни дейности през изминалите месеци от стартирането му. Бе отчетено, че още в първите месеци е сформиран екип и е изготвен план за изпълнение и мониторинг със съответните срокове и отговорници. Сключени са би договори с екипа на проекта, изготвени са ежемесечни отчети за извършената работа и са проведени 12 работни срещи.
Според заложените дейности по проекта са били осъществени три процедури по Закона за обществените поръчки и сключени три договора с изпълнителите. Що се касае до третата дейност „Участие на служители от общинска администрация – Кърджали в обучения, организирани от ИПА” бе отчетено, че десет служители са преминали успешно обучение на тема „Стратегически мениджмънт в държавната администрация”, други петнадесет са се обучавали в управление и оценка на изпълнението му ,а 25 са повишили своята професионална компетентност. Издадени са и връчени 25 сертификата за успешно преминало обучение.
Като дейност по проекта е било проведено изнесено мотивационно модулно обучение свързано с работата в екип на общинската администрация, предотвратяването и решаването на конфликти и стратегическото планиране. Обучението е преминато от 75 служители, които са сертифицирани за това.
Проведено е и изнесено специализирано обучение свързано с промените в Закона за гражданската регистрация и работата със специализиран софтуерен продукт „Актопис”, в изпълнение на петата планирана дейност. Обучението е преминато успешно от 45 служители специалисти в кметствата на община Кърджали. Всички те са получили сертификати за това.
За публичността на проект „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация –Кърджали” са изработени и разпространени информационни материали и са публикувани статии в местната преса, радио и интернет сайтове.
Проект „Компетентна, ефективна и прозрачна Общинска администрация –Кърджали” е с продължителност 12 месеца и ще приключи на 22.05.2014г. Той се реализира по ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Развитие на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компентена и ефективна държавна администрация. Общата стойност на проекта е 81 217 лева, като 85% е размерът на безвъзмездната финансова помощ от Европейския социален фонд, а 15% се финансират от националният бюджет на Р България.


Още снимки
 Прочитания: 1431 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign