Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Награди по повод 24 май-ден на българската просвета, култура и славянска писменост

 24 Май 2014

НАГРАДИ ПО ПОВОД 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И СЛАВЯНСКА ПИСМЕНОСТ

На 15.05.2014г., Комисия назначена със Заповед № 444 от 12.05.2014г., на Кмета на Община Кърджали и Протокол № 1 от 15.05.2014г., разгледа постъпилите предложения за награждаване и извърши класирането на основание чл. 28, 29, 30, 31, 32 и чл.33 , от Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди , на 15.05.2014г. и 16.05.2014г., както следва:

На основание чл. 28 от Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Кърджали” и за награждаване с морални и материални награди и определени критерии съгласно чл.29 от същият, Кмета на Община Кърджали е утвърдил направените предложения от комисията, както следва:


Предучилищен етап на образование:

1. Мая Петрова Петкова – учител ЦДГ»Чайка»
2. Ангелина Давидова Попова- учител в СОУ”Отец Паисий”

Начален етап на образование:

1. Людмила Станчева Чаушева – начален учител в СОУ”Йордан Йовков”;
2. Фанка Димитрова Радичева – начален учител в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

Прогимназиален етап на образование:

1. Петранка Мавродиева Сандева – старши учител по БЕЛ в СОУ”П.Р.Славейков”
2. Светла Вескова Желязкова – старши учител по немски език в ГПЧЕ”Христо Ботев”


Гимназиален етап на образование:


1. Вълчо Милчев Милчев – старши учител по математика и ръководител на Школата по математика в СОУ”П.Р.Славейков” гр. Кърджали;
2. Таня Кръстева Маровска – старши учител по английски език в ГПЧЕ”Христо Ботев”

Преподаватели и възпитатели в учебните заведения и обслужващи звена:


1. Златка Николова Костова – главен възпитател в КУО»Родопи»;
2. Севинч Юмерова Еминова – ръководител на школата по изобразително изкуство към ОДК


На основание чл.28, ал.3 , от Правилника- Награда за педагогически специалисти с ръководни функции :

1. Фатме Руфат Мустафa – Директор на ЦДГ”Чайка”.
2. Марийка Павлова Караджова – Димова – Директор на ОУ”Иван Вазов” с. Широко поле
Комисията предлага, да бъдат наградени с плакет с лика на „Св.Св. Кирил и Методий“ и удостоверение за присъждане.

На основание чл. 30 и чл.31 от Правилника се разгледаха и одобриха за награждаване следните постъпили предложения:

1. За литература - Росица Соколова - поета и документалист, автор на 4 книги;
2. Театър - Димитър Варадинов - за дългогодишен принос в театралното изкуство
3. Музикално-сценични изкуства - Петър Делчев - за дългогодишен принос в развитието на музикално – сценичните изкуства и обогатяване културния живот на Община Кърджали.
4. Художници и скулптори - Хари Атанасов - за обогатяване културата на национално ниво, чрез изявите си в страната и чужбина
5. Журналистика - Георги Кулов - за активно и обективно отразяване на дейността на Община Кърджали и принос в развитието на журналистиката.
6. Библиотечно и читалищно дело - Теолина Илчева - за доказан принос и повишаване авторитета и обществената значимост на РБ „Н.Й.Вапцаров”.
7. Организация, подпомагане и популяризиране на културата и изкуствата – Емил Пенчев - за обогатяване и популяризиране на културата и изкуството на национално ниво.
На основание чл.32, от Правилника и Заповед № 444 от 12.05.2014г., комисията разгледа предложенията , както следва:

1. Първа група ученици- І –ІV клас шест награди
2. Втора група ученици – V – VІІІ клас четири награди
3. Трета група ученици - ІХ – ХІІ клас четири награди
4.Четвърта група - две награди за ученици завършили основно образование

Първа възрастова група І-ІV клас

1. Нарин Танер Мехмед– ученичка от VІ клас на СОУ”Отец Паисий” гр. Кърджали-
• Първо място и златен медал от ХІІ Областен математически турнир ,гр. Кърджали -2012г.
• Първо място на състезанието „Аз и числата”, „Аз и буквите”, „Аз и природата”
• Бронзов медал от Оластен математически турнир 2013г.
• Национална олимпиада по математика второ място 2014г.

2. Любослав Милков Чивилиев -ученик от ІІ клас в СОУ ”Йордан Йовков”- – гр.Кърджали- класиран на :
• второ място на Национален конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл”-гр Сливен
• участие в Национален конкурс - „Нарисувай ми мечта” гр. Казанлък, специална награда на журито

3.Силвия Георгиева Георгиева – ученичка отІ клас в СОУ”Св.Климент Охридски”
• Трето място на Национално състезание по български език на Съюза на българските начални учители;
• Първо място на Европейско състезание;
• Първо място „Аз и числата” и „Аз и буквите”

4.Никълас Стефанов Александров – ученик от ІV клас в СОУ”П.Р.Славейков”
• Първо място на Национално състезание по български език на Съюза на българските начални учители;
• Първо място на Областен кръг на олимпиада „Знам и мога”
• Участие в Национална олимпиада „Знам и мога” гр. Ловеч

5.Жулиен Севим Садула – ученичка от ІV клас в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – гр. Кърджали;
• Първо място на Национално състезание на СБНУ;
• Второ място на Областен кръг на олимпиада по математика;
• Трето място в Национално състезание по български език „Любословие”
• Участва в Национален фестивал на авторската драматургия и театър на английски език Велико Търново

6. Мария Магдалена Делчева – ІІ клас от Школата по изобразително изкуство към ОДК, ученичка в СОУ”Вл.Димитров – Майстора”
• Второ място в Международен конкурс за детска рисунка „Нарисувай приказка за себе си и своите мечти” гр. Бурса , Република Турция
• Първо място на Национален конкурс „Вълшебство на сезоните” раздел рисуване , гр. Хасково


Втора възрастова група V-VІІІ клас


1..Лия Делчева Стамболиева – ученичка от VІІ клас на СОУ”Отец Паисий” гр. Кърджали

• Национален победител от България в конкурса Картинен Еко Дневник от компания Панасоник съвместно с Центъра за световно културно наследство на Юнеско, номинира в Япония и нейният дневник е част от културното наследство на Юнеско;
• Поощрителна награда за призова място на Национална олимпиада по БЕЛ

2. Васил Николов Петковски – ученик от VІІ клас в СОУ”Св.Климент Охридски”
• Призови места от математически състезания на областно и общинско ниво;
• Изявен на общинско, областно и национално ниво , пианист


3.Селин Ниязи Ахмед – ученик от VІІ клас в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Кърджали

• Първо място на Националната олимпиада по български език и литература в гр. София
• Първо място на Национално състезание по Природни науки с презентация за чапловата колония в гр. Варна
• Второ място на международно състезание по Природни науки за чапловата колона гр. Силистра;
• Първо място на Международен конкурс на тема „Заедно в ХХІ век”

4.Дилара Февзи Сарач- ученичка от VІІІ клас в ГПЧЕ”Христо Ботев”гр. Кърджали
• Първо място на Национална олимпиада по немски език
• Първо място на Национална олимпиада по БЕЛ;
• Призови места от състезания, олимпиади конкурси през 13/14г.Трета възрастова група ІХ-ХІІклас


1.Мирослава Мирославова Яворова- ученичка от ХІ клас в ГПЧЕ”Христо Ботев” гр. Кърджали класиран на :
• Първо място от Областен кръг на олимпиада по ангглийски език
• Четвърто и пето място в Национална олимпиада по английски език 12;14г.
• Първо място в Национално състезание по дебати”Калр Попър” на английски език
• Първо място на Областен кръг на „Лингвистично кенгуру”
• Стипендиант на Американската фондация за България – раздел чужди езици

2.Иван Динков Герганов - ученик от Х клас от СОУ ”П.Р.Славейков” гр.Кърджали - класиран на:
• Златен медал от 9-то Експо Саянсис Юръп в Русия
• Бронзов медал от Световния математически форум в Хон Конг
• Второ място в Международен конкурс „Математика и проектиране” в Москва
• Пето място на Национален конкурс „Млади таланти” и класиран за международно ЕКСПО в Абу Даби
• Бронзов медал от Национално състезание по математика – Ловеч
• Финалист в Европейската нощ на учените –София
• Статия „Задачи в триъгълна решетка” в списание „Математика”
• Първо място в турнир „Черноризец храбър”
• Първо място в Областен математически турнир
• Първо място в турнир „Иван Салабашев”

Награди за ученици завършили основно образование

1.Слави Любомиров Тодоров- ученик от ІХ клас в ГПЧЕ”Христо Ботев” гр. Кърджали класиран на :
• Пето място на Национална олимпиада по английски език;
• Четвърто място на Национален кръг на състезание по английски език, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училища;
• Призови места от областни и общински кръгове на олимпиади и състезания по английски език


2.Енис Исмаил Исмаил - ученик от VІІІ клас от СОУ ”П.Р.Славейков” гр.Кърджали – с високи спортни постижения на национално ниво:

• Капитан на отбора по волейбол – шампион на България за 2013г.
• Обявен за най- добър волейболист в България за момчета
• Стипендиант на Министество на образованието и науката за даровите деца

На основание чл.33, ал.1 от Правилника , Стипендия „Кърджали” се присъжда на:

1. Тодор Петров Тодоров -ученик от СОУ”Отец Паисий”- гр.Кърджали
• Приет за студент в СУ „ Климент Охридски“, Военноморски университет – град Варна, ХТИ – град София и Югозападен университет – град Благоевград.

• Класиран на Първо място и спечелил златен медал на ХІІІ – то Национално състезание по природни науки и екология в град Бургас, организирано от Министерството на образованието и науката – 19 -20 октомври 2013 година, разработвайки и осъществявайки проект „Опазване популацията на сухоземните костенурки, обитаващи територията на Ада тепе“;
• Последователно участие във всички Национални състезания по природни науки и екология, участвайки във всички национални състезания по природни науки и екология ;
• Заслужил INGOT сертификат за IT компетентност, ниво Silver;
• Организирал и участвал в множество акции (информационни, благотворителни, анкети, концерти, състезания, кръгли маси и дискусии);
• Представлявал еко организации, община и училище СОУ „ Отец Паисий“ в национални форуми и международни еко форуми;
• Член на Българското дружество за защита на птиците от 2010 година. Във връзка с тази дейност получава Сертификат за участие в Образователния природозащитен лагер „Картали” през месец май 2011 година.Участвал във всички акции на организацията като доброволец;
• Участие в 4 природозащитни бригади на територията на град Маджарово за периода 2010-2013 година.
• Участвал в акциите по проект „Бъдеще за чаплите” през периода 2009-2013г., мониторинг, почистване, залесяване, поставяне на информационни табели.
• Участвал в акциите по проект: „Новото тракийско злато” с обучения по планинско ориентиране, екстремен туризъм, въведение в професията на планинския водач, почиствания, провеждане на анкета, построяване на адаптационна ограда с цел реинтродуциране на тарпан (див кон), поставяне на туристическа маркировка за вело и пешеходен туризъм.
• Преминал обучение на тема „Въведение в професията на планинския водач” от 28.10 до 19.11.2010 година., организирано от „Габи Тур” ЕООД, Асоциация „Планини и хора” и Българска асоциация за алтернативен туризъм, по време на което се е запознал с техники за оцеляване сред природата, с основите на туристическия бизнес , с поведенчески модели в група от хора и се е запознал от близо с позицията на лидер и водач.
• От 2011година до момента / 2014 г / продължава да практикува професията на планинския водач – водил група холандски туристи в района на гр. Кърджали и Източните Родопи;
Хронология на изявите:
• Взел участие в „Животновъдно изложение на редки местни породи Маджарово” на 27.11.2010г. и получил грамота.
• От 2007 до 2010 съм свирил в младежката рок група „Little Bastards“ на китара – НЧ„Обединение“ 1913г. и представял много концерти в града и областта.
• От 2008 член на еко клуба на НЧ“Обединение“ и екоклуба към училището .
• От 2009 до 2014 всяка година през януари участва в акциите на БЗДП по средно зимно преброяване на водолюбивите птици
• От 2009 – до 2013г всяко лято взима участие в лятна бригада на БДЗП в Маджарово
• Май 2010 – участие в еко бригада „Картали“
• Юли 2010 – зелено училище – СОУ“Отец Паисий“ по проект „Новото тракийско злато“
• Ноември 2010 , 2011 взема участие в ежегодното преброяване на нощуващите белоглави лешояди, като доброволец към БДЗП.
• От 2011 до 2013 съм свирил и пял в рок група „Endangered Species“ - НЧ“Обединение“ 1913г.
• Април 2011 – еко бригада по проект „Новото тракийско злато “ изграждане на огради за родопско късорого говедо , почистване на коритото на река Арда, мониторинг.
• Юни 2011 – участие във фестивал „Перперикон“ с група „Endangered species“
• Юли 2011 до Септември 2011 – изграждане на адаптационна ограда за тарпани до село Сбор – „Новото тракийско злато;“
• Участие в проект „Активни за природата”2010 и 2011 г. С този проект е част от отбора на училището в националното състезание по природни науки и екология в Смолян;
• Януари 2012 – Ноември 2012 – проект „За да останат чаплите в Кърджали – от мен зависи“ – доброволец, участник в залесяване в чапловата колония и участник в мониторингови дейности;
• Април 2012 –участие в залесяване в община Ивайловград с дъб – сдружение за дива природа „Балкани“, сдружение „Проект Родопи“, фондация „ЕКО общност“;
• Април 2012 – участник в организацията на деня да Тарпана – доброволец;
• Юли 2012 Август 2012 – релокация на сухоземните костенурки от Ада Тепе 1ви полеви сезон – доброволец;
• Септември 2012 – Участие в „Коко Рок Фест“ с група „Endangered Species“ - второ място;
• Септември 2012 – участник в културен обмен между ученици от Кърджали(БГ) и Орестиада(ГР) в Кърджали;
• Ноември 2012 - ежегодно преброяване на нощуващите белоглави лешояди, доброволец към БДЗП;
• Ноември 2012 – състезание на тема „Птиците от червената книга на Р.България“- първо място;
• Май – юни 2013 релокация на сухоземни костенурки от Ада Тепе 2ри полеви сезон – доброволец;
• Юни 2013 – участие в пиеса на фестивал „Перперикон“ като гост музикант;
• Юли 2013 - преминал през летен курс по продуциране на музика в Лондон в музикално студио и училище ‚,Point Blank’’;
• Септември 2013 - Участие в „Коко Рок Фест“ с група „Endangered Species“- трето място;
• Септември 2013- – участник в културен обмен между ученици от Кърджали(БГ) и Орестиада(ГР) в Орестиада и редица дейности на читалището Обединение 1913;
• Октомври 2013 – участие във фестивала на терлика като музикант;
• С презентации и агитационна дейност популяризира работата на еко клуба и работата по проекти

2.Гюксел Гюнай Дурмуш – ГПЧЕ” Христо Ботев”гр.Кърджали

• Приет за студент в ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив от тринадесети областен математически турнир
• Първо място на 9,10,11, и 12 областен математически турнир;
• Призово място от Национален кръг по астрономия, Физика Биология;
• Призови места от конкурси и олимпиади на национално нива през петте години на обучение в ГПЧЕ
• Призово място от национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии
• Член на ученически съвет при ГПЧЕ

3.Николай Георгиев Николов – Ученик от СОУ”П.Р.Славейков” гр. Кърджали:
• Като национален съзтезател в Националния отбор на България по География и икономика , му се признава оценка Отличен 6 за приемен изпит по география във всеки университет на България. Приет предсрочно за студент в СУ”Климент Охридски” Варна , Пловдив , Бургас , Благоевград.
• Национален състезател и участник в националния отбор по География и икономика на България.
• Две порезни години класиран на седмо място в света на Международна олимпиада по География и икономика в Сан Франциско , САШ;
• Дванадесети в света на Международно състезание по География и икономика в Дерхи , Индия;
• Първо място на Областни и национални олимпиади по География и икономика , за 2010,2011,2013,2014г.
• Първо място на Национални олимпиади по География и икономика в Сливен 2013-2014г. Прочитания: 2867 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign