Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Откриха обновената ЦДГ „Чайка” за 1 юни – Денят на детето

 30 Май 2014

Ден преди 1 юни - Международния ден на детето, в Кърджали бе открита обновената база на ЦДГ „Чайка”, където се обучават близо 200 деца. Ремонтът на детското заведение е на стойност над 155 хиляди лева. Той бе извършен в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”.
Въпреки дъждовното време тържеството в детското заведение събра много гости и родители на малчуганите. Да споделят радостта на децата и техните възпитатели бяха дошли кметът инж. Хасан Азис, ръководителят на проекта инж. Васил Бобеков, старши експертът „Предучилищна подготовка” в общинска администрация Вената Бошняшка и председателят на Настоятелството Невин Караджа.
В тържеството, с което бе закрита учебната година, участваха всички групи. На импровизирана сцена се редуваха мажоретки и каратисти, малчуганите танцуваха и демонстрираха артистичност и творчество. Преди това официално празникът бе открит от директорката на ЦДГ „Чайка” Фатме Мустафа.
„Днес ние сме изпълнени с вълнение и емоции. Днес имаме много поводи да празнуваме. Завършваме успешно една успешна година със спечелени награди и реализирани проекти. Изпращаме нашите абитуриенти - бъдещи първокласници. С гордост можем да кажем че нашата детска градина е модерна и обновена, в крак със съвременните изисквания, 49 години след откриването й. С удовлетворение искам да подчертая успешното ни сътрудничество с ръководството на община Кърджали, с родителското настоятелство, с родителите на децата от градината. Благодарение на това нашата детска градина се превърна в уютен дом за деца и родители.”, каза г-жа Мустафа. Тя благодари на ръководството на община Кърджали и лично на кмета за спечеления и реализиран проект и на родителите и децата, който са били търпеливи и са се отнасяли с разбиране през целия цялото време на ремонтните дейности.
С приветствени думи и преди да прережат заедно лентата на обновеното детско заведение се обърна към родители, деца и гости на празника и кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис.
„Не по-малко радостен и развълнуван съм и аз да присъствам на празника на детска градина „Чайка”. Вярвам, че за 50 годишния юбилей за ЦДГ „Чайка” вече ще се говори с критерии за една хубава, красива, обновена и модерна детска градина. Плод както на усилията на община Кърджали, така и на екипа на градина.”, каза пред присъстващите инж. Хасан Азис. Той подчерта, че постигнатото е в резултат на дълги усилия, чакане и борба, свързани с обновяването на детски градини и училища, като само за тази година в общината 8 сгради са обновени по проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”. Като част от този проект в ЦДГ «Чайка» е поставена по фасадата, подменени са осветителни тела, направена е топлоизолация на покривна плоча и монтирана слънчева инсталация за битова гореща вода. Общата стойност на извършените строително –монтажни работи по сградата е 155068.90 лв. с ДДС. Изпълнител на обекта бе "ПСГ" АД, гр. София, който изпълни възложените работи в срок съгласно сключения договор.
Въвеждането на мерки за енергийна ефективност води до намаление на енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове, както и до намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. С реализирането му се подобрява енергийната ефективност в сградите на детска градина и детска ясла към ОДЗ „Райна Княгиня”, на ЦДГ „Чайка”, на ОДЗ „Максим Горки”, на ЦДГ „Снежанка”- с.Енчец, на СОУ „Йордан Йовков”, ОУ „Христо Смирненски”- с.Мост и ОУ „Иван Вазов”- с. Широко поле. В по-добри условия вече ще работят 1598 деца и ученици, както и 105 учители и непедагогически персонал.
По проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали” община Кърджали работи от юли 2012 г., договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта, по които се обновяват осем сгради от общинската училищна инфраструктура е 2 973 183,37 лв., като съфинансирането от страна на Европейския фонд за регионално развитие е 2 489 929,51 лв.

Още снимки
 Прочитания: 2944 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign