Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Строително-монтажните работи по Водния цикъл и пречиствателната станция са изпълнени на 80 процента

 04 Юни 2014

80 процента е изпълнението на строително –монтажните дейности по изграждането на водопроводната и канализационна мрежа на проект „Интегриран воден проект на Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”. Това съобщи днес ръководителя на проекта инж. Митко Синабов.
Осем месеца след началото на проекта продължаваме да работим в график, а дори и да изпреварваме във времето заложеното, коментира той. По думите му в рамките на около два месеца ще бъдат приключени всички строително монтажни дейности по мрежата, което е с три месеца по-рано от пусковия срок за тях. Що се касае до работата по пречиствателната станция инж. Синабов коментира, че тя е по специфичен обект. При нея строителството също е 80% изпълнено, а от един месец е започнала и доставката на част от машините и съоръженията, които трябва да бъдат монтирани. Сроковете за тези дейности по пречиствателната станция ще бъдат съкратени, но предстоят и други до въвеждането й в експлоатация.
В началото на новата година ще започне обучения на персонала, който трябва да работи в пречиствателната станция. След цялостното завършване на обекта трябва да бъдат направени 72 часови експлоатационни проби и лабораторни анализи. Едва тогава комисия от Дирекция „Национален строителен контрол” ще започне да приема обекта като съоръжение, за да се стигне до въвеждането му в експлоатация и предоставянето му на оператора ВиК.
Като всеки голям инфраструктурен проект, по време на работата възникват и проблеми, коментира инж. Митко Синабов. По думите му въпреки, че реорганизацията на движението се съгласува с КАТ, се получават и пропуски. „Отчетохме такива при сигнализацията на затворените участъци за ремонт, вследствие на което имаше случай на препращане на автомобили в тупикови улици. Тези пропуски вече са отстранени.”, каза инж. Синабов.
В процеса на работа се наложило и препроектиране на мрежата в района на централното кръстовище в кв. Възрожденци. Този участък е възлов не само за автомобилния трафик. При изкопните работи са се появили непредвидени допълнителни комуникациии и съоръжения.
„Мястото е възлово и от друга гледна точка. Освен многото дъждовни води, които идват от района на „Прилепци” допълнително има и подпочвени. Всичко това доведе до препроектиране. Сега там е предвидено изцяло изграждане на нов дъждопреливник и отливен канал, както и нова дренажна система, която се прави под канализационната мрежа.”, каза още ръководителят на проекта инж. Митко Синабов.
Измененията в този участък ще забавят строителите с около месец, но с реализирането на допълнителната част от проекта ще бъде решен един дългогодишен проблем свързан със събирането на вода, след проливни дъждове в центъра на кръстовището.
По график се изпълнява и полагането на настилките на вече отработените участъци от проекта. Първо се прави уплътняване изчаква се слягането, при определен момент се слага подложния пласт от настилката и чак тогава се асфалтира. Предстои и цялостно, ако има некачествени участъци включително възстановяване на нарушени участъци от тротоари и бордюри.
Във връзка с честите аварии предизвикани от строително монтажната работа по проекта инж. Синабов заяви: „За съжаление има много неточности в подземния кадастър, а със годините експлоатационните дружества не са си актуализирали мрежата поради което се получават и аварите. Случаите са много, примерите също. Разбира се всичко, което се разкрива се нанася и накрая документация ще бъде предадена на кадастъра, за да бъде коректно нанесена.”

Още снимки
 Прочитания: 1359 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign