Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали съобщава

 11 Юни 2014

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с изпълнение на СМР по проект „Интегриран воден проект за Кърджали: Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, ДБФП DIR-51011116-C062 от 18.01.2013г. ще се затвори за движение на ППП дясното платно по посока на движението на ул. “Стефан Стамболов” /нов мост/ в участъка от кръстовището с ул. „Републиканска“ до кръстовището с бул. „Христо Ботев“ за времето от 08:00 часа на 10.06.2014г. до 24:00 часа на 22.06.2014г.
Движението в горепосочения участък ще се пренасочи в свободното платно за движение, което ще се промени в двупосочно.Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-51011116-C062 „ Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г."

Още снимки
 Прочитания: 1321 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign