Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

42 са заявените за разкриване работни места в община Кърджали по Национална програма „Сигурност”

 11 Юни 2014

43 населени места от община Кърджали, разпределени в 11 групи попадат в обхвата на Националната програма „Сигурност”. Очаква се до дни по нея да бъдат назначени и 42 безработни лица, отговарящи на условията за наемане на охрана на малките населени места в общината, съобщи старши експерта в общинска администрация Кърджали Василка Григорова.
„Наетите по програмата подписват договори с областна управа, а от страна на общинска администрация задълженията ни бяха свързани с подаване на заявка в края на м.април 2014г. за населените места. В заявката бяха включени всички кметства и обекти в гр. Кърджали, които се нуждаят от охрана, общо 70 работни места. На 05.06.2014г. получихме разпределението от Областна управа и искането за поименен списък на безработните, които ще работят в тях”, коментира г-жа Григорова.
В десет от групите населени места, които обхващат между три и седем села ще работят по четири човека на две смени. Последната група обхваща две села и там безработните лица, който ще бъдат наети са двама. В обхвата на програмата не попада областният град и голяма част от селата, вкл. и Перперек, Костино и Бойно.
Националната програма „Сигурност“ е утвърдена със заповед от 02.04.2014 г. на министъра на труда и социалната политика. Със съвместна Процедура, утвърдена от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са регламентирани редът, условията, организацията на работа и взаимодействието между областните администрации и териториалните поделения на МВР и Агенцията по заетостта. Разработен е и образец на длъжностна характеристика за длъжността „Пазач-сътрудник по опазване на обществения ред“, в която са определени основните задължения, отговорности, необходимите знания и компетентности за заемане на длъжността.


 Прочитания: 1470 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign