Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нови 15 лични асистенти започнаха работа по проект „Подкрепа за достоен живот”

 12 Юни 2014

По информация на екипа на национално ниво за изпълнение на проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „АЛТЕРНАТИВИ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” в община Кърджали, той ще бъде удължен до 31 декември 2014г.
От 2010 година Община Кърджали е партньор на Агенцията за Социално подпомагане по проекта, който се финансира със средства от Европейския социален фонд.
Вече три години община Кърджали работи по проекта, като това стана възможно чрез поетапно удължаване на сроковете му. Предлаганата социалната услуга е превенция на риска от настаняване в специализирани институции. Тя обаче се фокусира и върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица с тежки увреждания, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен представител), да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.
Услугата „Личен асистент”, която се предоставя по проекта от община Кърджали , е една от най- адекватните форми на подкрепа, осигуряваща грижи в домашна среда за хора в неравностойно положение, коментира старши експерта в отдел „Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” в общинска администрация Кърджали Василка Григорова. Тя съобщи, че към 31.05.2014г. по проекта работят 59 лични асистенти, които предлагат почасови услуги на 59 потребители-деца и други лица с различни видове трайни увреждания.
От 5 юни 2014г. по проекта са назначени още 15 лични асистенти, след преразпределение на часовете за предоставяне на социалната услуга в цялата страна. Така в община Кърджали от този месец по проекта работят 74 лични асистенти, обслужващи 74 потребители.
Проекта бе с продължителност до 31 август, но реално с новото му удължаване той ще продължи до 31 декември. За целта до края на август ще бъдат подписани и анекси към договорите с наетите лични асистенти, съобщи старши експерта в общинска администрация Кърджали Василка Григорова.


 Прочитания: 1905 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign