Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

През юли отварят офертите за изпълнител на депото

 20 Юни 2014

На 17.07.2014 г., в 16:30 часа изтича срокът, в който фирмите могат да подадат заявление за участие в откритата обществена поръчка от община Кърджали - "Строително – монтажни работи и инженеринг за обект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“, І-ви и ІІ-ри етап“, съобщи зам.-кметът на община Кърджали Мухаррем Мухаррем.
Процедурата бе открита с решение от 31 май тази година, след като две седмици по-рано кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис и заместник министърът на МОСВ Чавдар Георгиев подписаха споразумение за изпълнение на проект „Регионален център за управление на отпадъците”- Кърджали. Споразумението даде нова надежда за довършване на депото край с.Вишеград. на Регионален център за управление на отпадъците /РЦУО/ в Кърджали, което се възобновява след поредното замразяване на обекта.
Срокът на валидност на подадените оферти е 120 дни и се надявам в рамките им, тоест до края на септември, тази година да изберем и изпълнител по обществената поръчка, коментира зам.-кметът Мухаррем Мухаррем. Той допълни, че настоящата обществена поръчка обхваща строително – монтажни работи, проектиране, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, геодезическо заснемане на целия строеж за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра и пускане в експлоатация на обекта.
Центърът ще обслужва 8 общини - Ардино, Черноочене, Джебел. Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград, припомни зам.-кметът. Отреденият терен за изграждане му е разположен на 5 км. от гр. Кърджали непосредствено до съществуващото сметище. Предвижда се в него да се третират няколко вида твърди отпадъци. Това са постъпващи неопасни отпадъци за преработка в РЦУО - Кърджали от общини:Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене в инсталация за сортиране, компостиране и депониране на регионалното депо на неопасни отпадъци, както и временно съхранение на опасни отпадъци, азбест и инертни отпадъци на РЦУО - Кърджали от община Кърджали.
Подадените офертите по обявената обществена поръчка "Строително – монтажни работи и инженеринг за обект „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали“, І-ви и ІІ-ри етап“ ще бъдат отворени на 18.07.2014 г.


 Прочитания: 1818 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign