Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Няма опасност от преливане на потенциално опасните водоеми в община Кърджали

 25 Юни 2014

Пет са потенциално опасните водоеми на територията на община Кърджали. Те са съсредоточени в землищата на селата Мургово, Висока поляна, Невестино, Соколяне и Ястреб. Водоемите са определени като опасни, поради близостта им до населените места и пътни отсечки. Хипотетично, в случаи на авария, водата може да наводни близките пътища или да стигне до селата.
Всяка пролет и есен специално сформирана комисия, в която влизат представители на община Кърджали, областната управа и Басейнова дирекция обхождат язовирите и щателно следят дали са почистени преливниците, отводнителните канавки и шахтите. Спирателните кранове също се проверяват, обстойно се оглеждат и стените.
В момента определените като потенциално опасни водоеми в община Кърджали са обезопасени и с нормални количества води, без опасност от преливане. За петте обекта има направени предписания, за които са предприети съответните мерки. Направени са огледи и количествено–стойностни сметки, като са описани всички мероприятия, които трябва да бъдат извършени. Предстои процедура за избор на изпълнител. Основните проблеми са свързани с изпускателите кранове и затова експертите от общинска администрация са включили в количествено–стойностните сметки подмяната на всички.
Над 160 е броят на водоемите на територията на община Кърджали, но повечето заемат площи под един декар. В миналото са използвани от бившите ТКЗС-та и АПК-та за напояване на тютюневи насаждения и водопой на животни.
Една част от водоемите в община Кърджали са отдадени под наем. Специална клауза в договорите изисква от наемателите да ги поддържат в техническа изправност. Непрекъснат контрол осъществяват и кметовете на съответните населени места.
От отдел „Инвеститорски контрол и строителство” към община Кърджали следят и за почистването на речните корита в урбанизираните територии. Към момента няма непочистени такива. Миналата година е направено почистване на речното корито в района на Ястреб, а в района на Груево са предприети мерки за отстраняване на разрушен мост подприщващ дерето и е оформено коритото му.
Водното огледало също е почистено в частта на обекта от урбанизираната територия на Кърджали. Извършена е проверка на зоната и е установено, че няма растителност, която да пречи на пропускателната способност на реката.


 Прочитания: 1363 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign